Foundation for Local Government Reform
Конкурс за микропроекти
прегледана: 5085
Фондацията за реформа в местното самоуправление в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда" обявява конкурс за микропроекти.

В конкурса могат да участват неправителствени организации и читалища от 10-общини, работещи по Програмата: Бобов дол, Брацигово, Годеч, Ихтиман, Костенец, Кресна, Пещера, Сапарева баня, Сопот, Струмяни.

Максималната сума за финансиране на отделен проект е 1500 лв. Очаква се да бъдат финансирани 3 проекта. Предложените идеи могат да надграждат вече реализирани проекти в рамките на Програмата или да предлагат оригинални решения в други области на социалния живот.

При одобряване на проекта финансираната организация получава 50% от финансовата подкрепа в началото на реализацията на проекта, а останалите 50% - при окончателното му отчитане - финансово и технически.

Документи за кандидатстване се приемат по поща до 21 август 2006 г. (важи пощенското клеймо) .

За повече информация
вижте тук.

Проектите следва да са с продължителност 2 месеца и да приключват не по-късно от 20 ноември 2006 г.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]