Foundation for Local Government Reform
Най-мащабният проект в област е-Управление
прегледана: 4016

На 3 юли 2006 г., понеделник, в Центъра за услуги и информация на гражданите и бизнеса в Община Сандански, гр. Сандански, 11.30 ч., ще се състои официалното откриване и демонстрацията на възможностите, които предоставя най-мащабният до момента проект в областта на електронното управление в България Комплексни административни услуги в електронна област Благоевград.

На откриването ще присъстват Джийн Гибсън, изпълняващ длъжността директор на мисията на Американската агенция за международно развитие (ААМР), Мария Дивизиева, зам.-министър на държавната администрация и административната реформа, Гинка Капитанова, изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС), Владимир Димитров, областен управител на Област Благоевград, партньорите по проекта.

Проектът разработи и внедри механизъм за обмен на документи между администрации и институции на базата на съвременните информационни технологии в интерес на гражданите и бизнеса, той надгражда целия опит в областта на електронното управление в България до момента и впечатлява с мащаба си:

1. партньори при реализацията на проекта са всички 14 общини от Област Благоевград, Областна администрация - Благоевград и 6 регионално представени държавни институции (Окръжен съд - Благоевград съвместно с Информационно обслужване АД - Благоевград; Регионална дирекция за национален строителен контрол - Благоевград; Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве - Благоевград; Териториална дирекция на Националната агенция по приходите - Благоевград; Регионална инспекция по околна среда и водите - Благоевград; Областна дирекция - Полиция - Благоевград);

2. броят на предоставяните комплексни административни услуги е 17;

3. 6-те деконцентрирани звена на държавни структури ще предоставят външни административни услуги;

4. обменът на документи се реализира на технологично нов принцип, който гарантира защитата на документите и тяхната автентичност.

Други резултати, постигнати от реализацията на проекта, са: Унифициране на отделните административни услуги в общините от областта; Ускоряване обмена на документи и ускоряване процеса на извършване на услугите; Намаляване на пощенските разходи при обмена на документи между институциите (област, общини, регионални поделения); Намаляване броя на контактите на гражданите с отделните администрации, а с това и намаляване на възможностите за корупционни практики.

Проектът се осъществи с методическата помощ на ФРМС, финансовата подкрепа на ААМР и координиращата роля на Областна администрация - Благоевград. За реализацията на проекта са инвестирани 50 000 лв.

Владимир Димитров, областен управител - Благоевград:

С този проект ще увеличим скоростта за обмен на документи, ще улесним достъпа на гражданите и бизнеса до административни услуги и ще постигнем по-голяма прозрачност и контрол върху информационните потоци.

Венцеслав Кожухаров, главен секретар на областна администрация - Благоевград:

Успяхме да преодолеем различията в ИТ нивото на всички партньори по проекта, така че те да се включат в интегрираната схема.

Валентин Чиликов, председател на Сдружението на Югозападните общини (СЮЗО) и кмет на Община Струмяни:

Партньорството между общините и деконцентрираните звена на държавните структури и областната администрация ще ни даде възможност да предоставяме на гражданите и бизнеса за максимално кратко време максимално качествени услуги.

Списък на предоставяните административни услуги

Програма на откриването, Сандански, 3 юли 2006 г., понеделникПрикрепени файлове
1.doc1.doc
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]