Foundation for Local Government Reform
Обучителни семинари
прегледана: 5159

ФРМС продължава провеждането на дейности, свързани с подобряване на капацитета на местно ниво за развитие на селските райони и изграждане на екипи от специалисти, които да подпомагат усилията на общностите за успешно прилагане на подхода ЛИДЕР в България.

В рамките на проект "Селска мрежа и ЛИДЕР", осъществяван от Министерството на земеделието и горите, Програмата на ООН за развитие и Фондацията за реформа в местното самоуправление, предстои надграждащо второ обучение за модератори.

Обучителните семинари ще се проведат на 4 и 5 септември в Пловдив и 7 и 8 септември във Велико Търново, като учебната програма ще акцентира върху теми, свързани с: мобилизиране и работа с местните общности; процеса на формиране на Местната инициативна група; основни елементи на стратегическото планиране на местното развитие и разработването на Местната стратегия за развитие; представяне на проектите на мерки, които са предвидени в рамките на приоритетна ос 3 от Националната програма за развитие на селските райони.

Всички тези теми са пряко свързани с работата на местно ниво и успешната подготовка на Местни инициативни групи и техните стратегии за развитие.

Обучители в двудневните семинари ще бъдат Тодор Младенов и Марина Димова, ФРМС.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]