Foundation for Local Government Reform
Обучително пътуване в Страсбург
прегледана: 2794

От 3 до 6 юни 2018 г. се състоя обучително пътуване в Съвета на Европа в Страсбург на представители на наградените общини по Програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016/2017. Визитата бе част от Програмата и бе финансирана от Съвета на Европа.

 

В първото издание на Програмата в България общините се конкурираха с добри практики в три тематични области.

В Тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи“ бяха отличени практиките на общините Тунджа и Добрич.

В Тематична област 2 „Нови технологии и решения в управлението“ с първите две места бяха наградени практиките на обшините Троян и Пловдив.

В Тематична област 3 „Социални иновации и партньорства“ отличени бяха практиките на общините Велико Търново и Свищов.

 

Представителите на българските общини пътуваха до седалището на Съвета на Европа в Страсбург и имаха поредица от успешни, информативни и интересни срещи с редица представители на различни институции в рамките на Съвета на Европа:

- с г-жа Юта Гуцков, Директор на отдел „Добро управление“ и г-жа Силвия Иванова, Център за експертиза в местното самоуправление;

- с г-н Димитри Марченков, Конгрес на местните и регионалните власти в Европа;

- с г-жа Франческа Лионети, Програма „Интеркултурни градове“;

- с г-н Емил Вълев, заместник постоянен представител на България в Съвета на Европа;

- с г-н Иван Николчев, Отдел „Гражданско общество“;

- със съдия Йонко Грозев, съдия в Европейския съд за правата на човека.

Участниците в учебното пътуване го оцениха като високо ефективно и полезно за бъдещата им работа.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]