Foundation for Local Government Reform
Обществен форум - Смолян
прегледана: 6037
На 21 юли 2006 г. в Историческия музей на гр. Смолян се състоя петата последна дискусионна сесия на Обществен форум по проблемите културно-историческото наследство. Проектът е подкрепен от Министерство на културата/Национален фонд Култура и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и се осъществява Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).

Основна задача на форума бе посветена на превръщането на културно-историческото наследство (КИН) във фактор за устойчиво развитие на регионите, в които влизат общините Смолян и Златоград.

В рамките на последната сесия беше прието Споразумение (обща политика) за съвместни инициативи по КИН, бяха избрани (сред одобрените 11) и четири проекта - те ще бъдат финансирани с общата сума от 101 000 лв., от които - 68 000 лв. от проектния фонд на форума:

  - "Дельовите празници - театрализирано пресъздаване гибелта на Дельо войвода" на Сдружение "Дельо войвода";
  - "Каталог на културно-историческото наследство на Смолянска област (движими паметници на културата)" на Регионален Исторически Музей "Стою Шишков" гр. Смолян;
  - "Първоначална социализация на два археологически обекта: крепост "Калето" (Смолян) и култов обект в местността "Белите камъни" (Златоград) - 1 етап" на Община Златоград;
  - "Лого на форум Родопа - гласът на времето" - Община Смолян.

Работата по тази пилотна инициатива премина чрез методологията на форум процес (5 сесии) през следните етапи:
  - Формиране на регионални политики за валоризация и ефективно управление на културно-историческото наследство;
  - Изграждане на методология за формиране на регионални стратегии в областта на управлението на културно-историческото наследство във връзка с устойчивото развитие на регионите, с цел тя да бъде приложена и в други региони на страната.
  - Финансиране на конкретни проекти, разработени и определени по време на Форум сесиите.
Форум процесът представлява активна форма на въвличане на гражданите, бизнеса, местните власти и държавните институции като равноправни партньори в консултации и досега е реализиран в над 25 общини в България в сферата на развитието на местните общности. За първи път този швейцарски подход на пряката демокрация ще се реализира и в сферата на управление на културно-историческото наследство - и то на регионално ниво.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]