Foundation for Local Government Reform
Община новатор 2006
прегледана: 5878

Продължава набирането на иновационни практики в рамките на Националния конкурс "Община новатор 2006", в който ФРМС ще отличи общините в България, най-активно прилагали и споделяли иновационни практики в местното самоуправление.

За пети път ФРМС ще връчи Наградата "Община новатор", като в конкурса ще вземат участие онези иновационни практики, които са станали част от онлайн базата данни на Фондацията в периода октомври 2005 г. - октомври 2006 г.

Всяка година се присъждат първо, второ и трето място, като общините получават специално изработени сертификати и подарък към тях. Тази година Наградата ще бъде връчена на организираната от НСОРБ Годишна среща на местните власти, 12 - 14 октомври 2006 г., к.к. "Златни пясъци".

Критерии за иновационна практика:

1. Иновативност - доколко практиката представлява прилагане на нови методи, подобрени процедури, с какво се различава и надгражда съществуващи подобни практики, дали е иновативна не само на местно, но и на национално ниво. Иновационна практика не е проведено еднократно събитие или вече осъществена и популярна инициатива в други общини.

2. Въздействие и устойчивост на резултатите - какви са резултатите от приложената практика и постигнатият ефект за гражданите, администрация, НПО, местната общност като цяло, устойчива ли е самата практика и как се осигурява устойчивостта й, довела ли е до спестяване на средства и ресурси.

3. Приложимост - доколко практиката е приложима в други български общини, без да се изискват големи финансови ресурси и скъпи методи и технологии, възприема ли се добре от местната общност.

4. Партньорство - доколко инициативата и приложението на практиката са резултат от партньорство и сътрудничество между общината, НПО, бизнеса и гражданите, как се осъществява партньорството и води ли до други положителни промени.

Представете реализирани от Вашата общност практики, които могат да дадат полезни идеи и на вашите колеги от други общини!

Опишете и споделете Вашия опит!

Участвайте и спечелете!

Изпращайте своите иновационни практики за конкурса до 25 септември 2006 г.:

Фондация за реформа в местното самоуправление

[email protected]

За конкурса

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]