Foundation for Local Government Reform
Повече ресурсна ефективност в областите: енергия, отпадъци и градове
прегледана: 1623

Повече ресурсна ефективност в областите: енергия, отпадъци и градове

Иновативни, рентабилни, екологични –  така могат да се обобщят решенията, които водещи компании от 16 държави ще популяризират на предстоящите изложения и конференции ЕЕ & ВЕ, Save the Planet и Smart Cities. Събитието ще се проведе от 27 до 29 март в ИЕЦ, София.

Всеки бизнес, община, селско стопанство, дом се нуждае от решения за автономно производство и спестяване на енергия, превръщане на отпадъците в ресурс, за сигурна и комфортна градска среда: сгради, транспорт, администрация.

Изложителите ще представят:

• Биоенергия: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, биогорива, машини за компостиране, линии за производство на пелети, биогаз инсталации

• Термопомпи, подово и инфрачервено отопление, климатични системи за отопление и охлаждане, когенерация   

• Енергия от отпадъци

• Производство на соларна енергия за собствено потребление, съхранение на енергия    • Система за енергиен мениджмънт

• Нискоенергийни сгради     

• Финансиране по европейски проекти, консултиране    

• Електромобилност    

• Търговия на електроенергия

• Оборудване за рециклиране и третиране на различни видове отпадъци   

• Услуги за устойчиво управление на отпадъци, добри практики и модели за  публично-частно партньорство    

• Системи за разделно събиране на отпадъци

• M2M, интернет на нещата (IoT), системи за управление и контрол на сградите, енергоспестяващо LED осветление

• Телематика - транспорт, публична администрация, противопожарна защита

• Сателитна навигация, локализационни услуги

• Управлявани услуги за работни плотове, за поддържане на платформи, мрежова инфраструктура, аутсорсинг на бизнес процеси и др.

Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложбакато за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login 

 

Конференциите:

Програма Конференция Интелигентни градове на 29 март■ Партньорство “Дигитален преход” - част от инициативата “Градски дневен ред” на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиране ■ Фирмени смарт решения и иновации: ▪ “Трансформация на градовете за Дигиталната Ера“ - SAP ▪ италианския консорциум Иннова ще представи свое дигитално решение за разделно събиране на отпадъци  ▪ Интернет на нещата за Smart Cities - ДАВИД Холдинг  ▪Примери и ползи от интелигентните IoT решения за общините - Соитрон Груп,Словакия ■ Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия

Безплатна Регистрация SEE Smart Cities

 

Програма Конференция EE и ВЕ на 27 март ■ Криогенно съхранение на енергия - иновационна технология с приложение в хранителната промишленост и логистика, съхранение на енергия, „умни електромрежи”, строителство и др. ■ Уъркшоп с участието на проектите: Проект GSS-VET - Геотермални и соларни умения сцелеви групи:  инсталатори на слънчеви и геотермални системи, електро и ВиК техници, инженери, архитекти и Проект SMARTEL - Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома

Безплатна регистрация за ЕЕ и ВЕ Конференция 

 

Програма Конференция Управление на отпадъци и екология на 28 март■ Кръгова икономика - предизвикателства и ползи за бизнеса; предприемачество и интегриране на нови бизнес модели от Клийнтех България ■ Представители от Програма LIFE ще запознаят аудиторията с възможности за финансиране, както и с инструментите й. ■ Третиране на течности, получени при преработка на отпадъци -  WEHRLE Umwelt, Германия   ■ Генериране на енергия от отпадъците чрез биологични и термични технологии - Hitachi Zosen Inova, Швейцария

Безплатна регистрация Еко Конференция

 

Организатор  - Виа Експо

ФРМС е медиен партньор на инициативата.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]