Foundation for Local Government Reform
Равносметка 2012
прегледана: 3760
Е-Седмичник през 2012 г. излезе в 47 броя и ви представи:
 • 594 възможности за финансиране и конкурси;
 • 163 възможности за обучения и стажове.
Абонатите на седмичника на ФРМС нараснаха от 12 570 в края на 2011 г. на 13 700 в края на 2012 г.

В Онлайн библиотека за 2012 г. бяха публикувани в електронен вид 50 нови издания, от които най-голям интерес предизвикаха:
 • Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020) (558 сваляния);
 • В помощ на НПО за управление и развитие, наръчник (378 сваляния);
 • Анализ на средата на развитие на структурите на гражданското общество и партньорския опит с местните власти в областта на образованието (287 сваляния);
 • Ефективно управление и устойчиво развитие на структурите на гражданското общество в контекста на местната финансова политика (209 сваляния);
 • Наръчник за оценка на изпълнението на местните услуги (189 сваляния);
 • Наръчник за публичните регистри (159 сваляния);
 • Политиката на ЕС за развитие на селските райони - предложение на Комисията за програмния период 2014-2020 г. (130 сваляния);
 • Антидискриминационно право - наказателно-правни аспекти (127 сваляния)
 • Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (123 сваляния);
 • Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в България (118 сваляния);
 • Местната и регионална демокрация в България (116 сваляния);
 • Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България (110 сваляния);
 • Граждански мониторинг на местно ниво - добри практики (109 сваляния);
 • Оценка на националната система за почтеност (109 сваляния);
 • София - град на многообразието, наръчник (106 сваляния);
 • Прилагане на Европейския етикет за иновации и добро управление в България, Наръчник за общините (100 сваляния).

Онлайн базата данни с добри практики през 2012 г. бе обогатена с 43 нови практики.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]