Foundation for Local Government Reform
Сътрудничество
прегледана: 4896

От 28 февруари до 2 март 2008 г. на посещение в Родопския регион бе официална делегация от района на Северна Гърция.

Посещението е продължение на сътрудничеството, установено между общините Баните, Лъки и Чепеларе и Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС), от българска страна, и организации от префектура Кавала, от гръцка страна, в процеса на разработване на учредяване на Местна инициативна група (МИГ) по подхода ЛИДЕР.

В състава на гръцката делегация бяха представители на УС на МИГ „Кавала Дивелъпмънт”, представители на общини членки на инициативната група, представители на МИГ „Родопа Дивелъпмънт” и двама представители на гръцкото Министерство на земеделието.

В рамките на официалното гостуване на гръцката делегация бяха посетени общините Баните, Лъки и Чепеларе.

На 29 февруари в град Смолян бе официално подписано тристранно споразумение за сътрудничество между местните инициативни групи „Кавала Дивелъпмънт”, „Родопи Дивелъпмънт” (Гърция), „Преспа” (съставена от общините Баните, Лъки и Чепеларе” и Фондация за реформа в местното самоуправление в процеса на реализация на местните стратегии за развитие, разработени по подхода ЛИДЕР, в района на Родопите.

Основните сфери, в които ще си сътрудничат местните инициативни групи и Фондация за реформа в местното самоуправление, са: органично земеделие, развитие на туризма и въвеждане на стандарти за качество в туристическите услуги и продукти, развитие на човешките ресурси и културно-историческо наследство. Формите на сътрудничество ще се изразяват в съвместни инициативи и мероприятия, разработване на проекти, изследвания, обмяна на информация и добри практики.

Като първа стъпка към доброто сътрудничество гръцките партньори предложиха участие в съвместен проект за реклама на общ туристически продукт на територията на Родопите, наречен „Развитие на културните маршрути”. Проектът предвижда дейности за описание на общи обичаи, разработване на съвместни културни маршрути, организиране на българо-гръцки фестивали. Проектът ще се финансира от Гръцкото министерство на земеделието, като дейностите на територията на България ще бъдат финансирани от самите общини.

Споразумението е отворено и за други МИГ, които биха искали да осъществяват съвместни проекти с подписалите меморандума.

За повече информация:
Николета Ефремова
[email protected]

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]