Foundation for Local Government Reform
Търсят се кандидати
прегледана: 4891

До 15 юни 2006 г.


Във връзка със съвместен проект "Селска мрежа и ЛИДЕР" на Министерство на земеделието и горите, Програма на ООН за развитие и Фондация за реформа в местното самоуправление се търсят мотивирани кандидати, които да преминат специализирано обучение по ЛИДЕР и след това да извършват практическа работа в общините партньори на проекта.

Проектът допринася за доброто местно управление и изграждането на социален капитал в селските райони на България, като подготвя страната да усвоява средства от Европейския земеделски фонд са развитие на селските райони. Проектът ще повиши капацитета на общностите и институциите за работа в мрежа и за разработване и изпълнение на интегрирани местни стратегии за развитие. Проектът ще подпомогне изграждането на местни инициативни групи (МИГ) и ще насърчи междуобщинското сътрудничество сред по-малките общини.

Одобрените кандидати ще бъдат обучени по ЛИДЕР през 2006 година в модераторски умения, създаване и работа с МИГ, разработване на местни стратегии за развитие и управление на проектния цикъл във връзка с ЛИДЕР. Успешно представилите се обучаеми ще подпомагат кандидатурите на МИГ за средства по ЛИДЕР и дейността на МИГ след присъединяването на България към ЕС.

Изисквания към кандидатите:

  • опит и интерес за работа с местни общности;
  • представа за европейските и национални политики за развитие на селските райони;
  • добри комуникативни умения ;
  • новаторско мислене;
  • готовност за интензивно пътуване в страната; желание и възможност за работа на консултантски принцип.

    Кандидатите да изпратят:
  • подробна автобиография и
  • мотивационно писмо, в което да обосноват интереса си към обучението за експерти по ЛИДЕР и към работата на терен, на български език

на електронна поща:

[email protected]

в срок до 15 юни 2006 г.

Допълнителна информация относно проекта и подхода ЛИДЕР:
http://www.undp.bg/projects.php?id=1451&lang=bg

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]