Foundation for Local Government Reform
ФРМС кани общини за партньори
прегледана: 3825

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) започва работа по нов 18-месечен проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси” и кани български общини за партньори.

Основни цели на проекта са:

-          изграждане на местен капацитет за мониторинг и оценка на избрани публични услуги;

-          въвличане на гражданите в процеса на мониторинг и увеличаване на гражданското участие в оценката на качеството на публичните услуги на местно ниво;

-          изграждане на работещо взаимодействие между гражданите и местната власт до подобряване на публичните услуги;

-          въвеждане на ефективни модели за граждански мониторинг, на качеството на избрани публичните услуги на местно ниво;

-          Подобряване качеството на публичните услуги, предоставяни на местно ниво.

Във фокуса на вниманието ще бъде една от публичните услуги на местно ниво, избрана от самите граждани: управление на отпадъците (сметоизвозване/сметосъбиране); обществен транспорт; детски градини; зелени площи и поддръжка на детски площадки; административни услуги.

Дейностите по проекта ще се реализират в три пилотни общини, като ФРМС ще цели да привлече за партньори общинското ръководство и общинска администрация, представители на гражданския сектор (НПО), младежки клубове, училищни настоятелства, клубове на пенсионера, представители на бизнеса и др.

Критериите за избор на община партньор са както следва:

1. Общините следва да са по една от групите: до 10 000 жители; до 30 000 жители; до 100 000 жители;

2. Общините следва да заявят желание да се ангажират в работа с участието на местните социално-икономически партньори в областта на мониторинг на публичните услуги, предоставяни на местно ниво;

3. Общините следва да имат активен граждански сектор;

4. Общината следва да има история на сътрудничество с гражданския сектор;

5. Общината следва да има работещи финансови и организационни механизми, гарантиращи устойчивостта на предлаганите публични услуги на местно ниво.

Ако Вашата община желае да партнира на ФРМС в работата по пилотния проект, моля, попълнете краткия Въпросник и го изпратете на nefremova@flgr.bg до 10 октомври 2010 г.

Ще се радваме съвместно да работим по този пилотен проект!

 

Прикрепени файлове

Vaprosnik.doc

 

Този проект се финансира от Фондация „Америка за България”.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 фодина, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]