Foundation for Local Government Reform
Регионален форум
прегледана: 5976С учредителна сесия на 22 юни 2006 г. в хотелски комплекс Здравец в Тетевен започна работа регионален форум за подготовка на инициативи, целящи устойчивото развитие на селските райони. Участниците над 100 души, са представители на местната власт и обществеността в общините Тетевен и Ябланица. Модератор на форума е Тодор Младенов, ФРМС, а помощник-модератор е Люба Дочева от Центъра за устойчиво развитие на Община Тетевен (ЦУРОТ).

Гости на учредителната сесия бяха Деляна Симеонова, програмен директор, ШАРС; Гинка Капитанова, изпълнителен директор, ФРМС; представители на Областна управа - Ловеч.

Целта на междуобщинския форум е чрез широко въвличане и участие на местните общности да бъде създадена местна стратегия за развитие и учредена Местна инициативна група по смисъла на подхода ЛИДЕР на Европейския съюз, чийто основен принцип е да осигури на местните хора и общности правомощия и финансови възможности да развиват своите райони, както и прилагане на практика критериите и изискванията в рамките на Националния план за развитие на селските райони 2007 2013 година. Успешният форум ще създаде предпоставки за устойчивата работа на местната инициативна група и ще даде възможност чрез местната стратегия да кандидатства за финансиране след 2007 г в рамките на Националната програма за развите на селските райони. И двете общини имат сериозен опит в провеждането на форум дискусии един в Ябланица и два - в Тетевен.

Учредителната сесия изпълни две основни задачи: първо, да структурира форума като цяло, както и неговите работни звена: оперативна и експертна група и , второ, да запознае участниците с цялата нормативна рамка и перспективи касещи развитието и подкрепата за селски райони в контекста на ЕС.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]