Foundation for Local Government Reform
Успешно изпълнен проект
прегледана: 2728

В края на месец април 2016 г. завърши изпълнението на проект "Насърчаване участието на гражданите във формирането и изпълнението на политики за регионално и местно развитие" от Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия и ФРМС.

Цел на проекта бе осигуряване на ефикасно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на ПРМР.

Специфична цел на проекта бе подобряване гражданския капацитет и създаване на работещи форми за реално участие на гражданите и техните организации в процеса. 

 

За дейностите и резултатите от работата по проекта вижте тук:

http://bit.ly/2a63UXg
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]