Foundation for Local Government Reform
Конкурс за лого на Национална селска мрежа България
прегледана: 6896

Фондацията за реформа в местното самоуправление обявява
конкурс за изработване на лого
на Национална селска мрежа България

В рамките на проект Селска мрежа и ЛИДЕР на Правителството на Република България, Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), ФРМС обявява конкурс за лого на Национална селска мрежа България (НСМ).

Знакът трябва да олицетворява мисията на българската селска мрежа:
- да обедини заинтересованите от селското развитие организации и институции на всички нива местни, регионални и национални НПО и техните мрежи; съществуващите и новите местни инициативни групи, национални и регионални сдружения на общините, НПО в областта на устойчивото местно и селско развитие, сдружения на производители, браншови организации и асоциации;
- да информира и обучава своите членове, както и да способства за обмяна на добри практики;
- да представлява своите членове на национално и международно ниво;
- да подкрепя интегрираното развитие на селските райони.


Условия:

Можете да участвате в конкурса с максимум три проекта.

Изпращайте всеки отделен проект в отделен e-mail на адрес [email protected]

Проектите трябва да са с висока резолюция (300 dpi). Молим Ви да изпращате по e-mail копия с по-ниска резолюция. Ще приемаме gif и jpeg формати (до 800 kb). В случай, че проектът Ви спечели, ще трябва да предоставите изображенията с висока резолюция.

Проектът трябва да съдържа името Национална селска мрежа . Той трябва да е базиран на текст, графично изображение или комбинация от двете.

Логото трябва да е лесно разпознаваемо и текстът трябва да се чете лесно. Необходимо е логото да позволява черно-бял и цветен печат. Размерът трябва да може лесно да се променя от много голям до много малък.

Логото трябва да може да се използва на:
- Екран - интернет, ТВ, видео, банери;
- На хартия - вестници, писма, картички, реклами, плакати.

Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня съществуващи лога на други организации или институции.

Проектът, класиран на първо място, става собственост на Националната селска мрежа.

Всеки участник в конкурса приема изброените по-горе условия.

Критерий за оценка ще бъде графичната яснота на знака, покриване на съдържанието и съвременна визуална естетика.

Награда:
Авторът на печелившия проект ще получи награда в размер на двеста лева (200 лв).

Жури:

Гинка Капитанова, изпълнителен директор, ФРМС

Мирослава Георгиева, директор на дирекция Развитие на селските райони , Министерство на земеделието и горите

Огняна Главусанова, програмен директор, ПРООН

Процесът на оценка на постъпилите предложения за лого на Националната селска мрежа ще бъде отворен и за широката публика.

Краен срок:

Крайният срок за предаване на проектите е 15 юли 2006 г.

За повече информация:

Марина Димова, координатор проект

тел.: 02/9768931

електронна поща: [email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]