Foundation for Local Government Reform
20 години "Иновационни практики"
прегледана: 1964
В навечерието на 20-та си годишнина базата данни на ФРМС наброява 1627 добри практики

От септември 1998 г. ФРМС насърчава, събира, публикува и широко разпространява новаторски практики, които стимулират находчивостта и обмяната на опит на местно ниво в България чрез своя проект "Иновационни практики в България". Това са иновации, реализирани от общини, НПО, читалища, училища и други местни социално-икономически партньори.

Онлайн базата данни с добри практики през 2017 г. бе обогатена със 82 нови практики.

Общият брой добри практики, събирани и разпространявани от 1998 г. насам, достигна 1627, на български и английски, и базата данни продължава да се обогатява.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]