Foundation for Local Government Reform
78 нови практики
прегледана: 1044
От 1998 г. ФРМС насърчава, събира, публикува и широко разпространява новаторски практики, които стимулират находчивостта и обмяната на опит на местно ниво в България чрез своя проект "Иновационни практики в България".

Онлайн базата данни с добри практики през 2018 г. бе обогатена със 78 нови практики.

Общият брой добри практики, събирани и разпространявани от 1998 г. насам, достигна 1705, на български и английски.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]