Foundation for Local Government Reform
78 нови заглавия през 2018
прегледана: 1165
Онлайн библиотеката за 2018 г. предостави достъп до 78 нови издания в електронен вид на български и английски език.

Най-голям интерес предизвикват издания по темите: Гражданско образование; Евроинтеграция; Икономическо развитие; Социални дейности.

Онлайн библиотека на ФРМС

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]