Foundation for Local Government Reform
Инфо-дни ТГС Румъния-България
прегледана: 5573

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с ФРМС Консулт и Прайм Консулт, стартира информационни дни на тема „Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. - Стартиране на първата покана за набиране на проектни предложения”. на първата покана за набиране на проектни предложения са:

Целите

    - Създаване и засилване на съществуващите партньорства в окръзите и областите в граничния регион, както и на национално ниво с въздействие върху целите на районите.
    - Разработване на предпроектни и други проучвания и анализи в приоритетните области по тази програма (достъпност, околна среда, икономическо и социално развитие); тези проучвания и анализи ще бъдат използвани след това като база за бъдещи инфраструктурни проекти.

Информационните дни ще се проведат, както следва:
    2 юли, сряда - Гр. Разград, хотел „Централ”, бул. „Бели Лом” № 40
    3 юли, четвъртък - гр. Велико Търново, Интерхотел „Велико Търново”, ул. „Александър Пенев” № 2, Зала „Плиска”
    4 юли, петък - гр. Монтана, пл. “Жеравица”, комплекс "Житомир"
Начало 10 часа, край 16 часа.


Вижте Програмата на инфо-дните в прикрепения файл.
Прикрепени файлове
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]