Foundation for Local Government Reform
Във фокуса - третият сектор
прегледана: 4955
В периода 21 - 23 март 2008 г. в гр. Плевен екип на Фондация за реформа в местното самоуправление и Фондация “Фридрих Науман” проведе обучителен семинар на тема “Неправителствените организации и тяхната роля при реализацията на европейски политики на местно ниво”. Семинарът се финансира от фондация “Фридрих Науман” и г-н  Метин Казак, член на Европейския парламент (Алианс на либералите и демократите за Европа - АЛДЕ).

В рамките на семинара бяха представени визията, мисията и целите на една неправителствена организация, разкриването и прилагането на либералните ценности в политиката на местно ниво, ролята на неправителствените организации в развитието на общините, както и изграждането на партньорства на местно ниво в реализацията на европейски политики.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]