Foundation for Local Government Reform
За нашите колеги и партньори
прегледана: 5111

 

Г-жа Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС, пое едногодишен професионален ангажимент извън страната.
 
С решение на УС на ФРМС функциите на ВРИД за този период се възлагат на г-н Здравко Сечков.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]