Foundation for Local Government Reform
ТУ - София и ФРМС подписаха Меморандум
прегледана: 6724

На 20 юни 2006 г. Технически университет - София и Фондация за реформа в местното самоуправление подписаха споразумение за партньорство. За ФРМС Меморандумът бе подписан от г-жа Гинка Капитанова, изпълнителен директор на Фондацията, а за ТУ - София - от проф. Камен Веселинов, ректор на Университета.


ТУ - София и ФРМС взеха решение да обединят усилията и капацитета си за активното и пълноценно участие при изграждане на е-Управление в България и създаване на съвременна и ефективна публична администрация, работеща със съвременни програмни продукти и технологии.Двете страни постигнаха договореност да си сътрудничат в областите:

  1. Информационни технологии за общинските и областните администрации;
  2. Правила и вътрешноведомствени документи в областта на е-администрацията;
  3. Научно-изследователска дейност;
  4. Съвместно участие в национални проекти и проекти на Европейския съюз, свързани с изграждане на е-Управление.Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]