Foundation for Local Government Reform
2010/06: НПО фонд - България
прегледана: 4305

Към юни 2010 г. се реализират 49 проекта, финансирани от НПО фонд - България, 11 са завършени и 1 е прекратен.

 

Бяха одобрени:

По първа покана - 28 проекта

По втора покана - 33 проекта

Общо: 61 проекта.

 

Одобрените проекти са финансирани с:

По първа покана: 975 696, 77 евро

По втора покана: 1 857 002, 77 евро

Общо: 1 857 002, 77 евро

 

Цялата стойност на одобрените проекти е:

По първа покана: 1 172 402, 27 евро

По втора покана: 961 828, 33 евро

Общо: 2 134 230, 60 евро

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]