Foundation for Local Government Reform
MERI България 2013
прегледана: 4524
Международната инициатива „Mрежа за местна ефективна ромска интеграция” (MERI) има за цел да насърчи социалното включване и интеграция на ромите чрез споделяне на най-добрите практики в европейските страни и да представи постиженията на местно ниво. В допълнение, чрез изграждане на местен капацитет, мрежата MERI планира да привлече повече средства от ЕС на местно равнище.

Идеята на мрежата е да създаде форум за местните власти, в който те да обсъждат своите програми за интеграция на ромите, да подкрепи обмяната на успешни практики, да предоставя обучения за изграждане на капацитет на общинските експерти.

Вижте повече на MERI

Ученици в клас, Ануш Бабаджанян, България (2005)

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]