Foundation for Local Government Reform
Антикорупция 2

Фондацията за реформа в местното самоуправление спечели финансиране на продължение на проекта, реализиран през 2007 г. “Нови идеи и практически подходи в областта на антикорупцията”.

В рамките на вече реализирания проект ФРМС издаде и разпространи двете части на наръчника “ Възстановете здравето на вашата организация” - Практическо ръководство за лечение и превенция на корупцията в местната власт и общност".

Продължението на работата е под името “Разпространение и прилагане на лечение и превенция на корупцията на местно ниво” и в рамките на 8-месечния проект ФРМС ще подкрепи местни групи граждани в две общини да анализират рискови области и да приложат антикорупционни мерки и мерки, увеличаващи прозрачността на местната власт, които самите местни групи изберат като най-ефективни за специфичните условия на общността.

Проектът се реализира в рамките на Регионална програма 2007 - 2008 на Фондация “Партньори за местно развитие” (FPDL), финансирана от Инициатива местно самоуправление на Институт Отворено общество (LGI/OSI).

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]