Foundation for Local Government Reform
Брой 01 - януари

В брой 1/2007 на Информационния бюлетин на ФРМС ще намерите:

- 2007-а - година на новите възможности,

Разговор с Гинка Капитанова, изпълнителен директор на ФРМС- Натура 2000

Не икономически възход на всяка цена, а развитие, основано на устойчиви

и щадящи околната среда практики- Местните общности в общините Кресна и Струмяни вече създадоха своя Местна инициативна група- Роля и отговорности на общините в областта на прилагане на политиката за устойчиво управление на земята- ИТ проекти

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]