Foundation for Local Government Reform
Брой 02 - февруари

В брой 2/2007 на информационния месечен бюлетин на ФРМС ще намерите:

  • Фискалната децентрализация
  • Инвестирането в България не трябва да е път с препятствия
  • Какво научихме от опита на съседите от Гърция относно прилагането на подхода ЛИДЕР?
  • 10 години партньорство между български и американски общини
  • За местната власт...
  • Предстоящо
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]