Foundation for Local Government Reform
Брой 05а - 8 февруари

8 февруари 2006 г.

Стартира Съвместният фонд за малки проекти България Сърбия и Черна гора

Краен срок : 10 април 2006 г.


За областите

България:

Видин, Монтана, София (частично Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница), Перник и Кюстендил

Сърбия иЧерна гора:

Бор, Заечар, Ниш, Пирот, Ябланица, Пчиня


BG 2004/016-785.01.02/G/CBC/JSPF - 04SER01/11/052 Съвместен Фонд за малки проекти България Сърбия и Черна гора 2004

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (България) и Европейската Агенция за Възстановяване, Белград (Сърбия и Черна гора) обявява покана за предложения за подпомагане на малки неинвестиционни проекти "от хора за хора" и от "мек" тип за развитие на дейности от трансграничен характер. Крайната цел е да се подпомогнат възможностите на местните и регионални власти да разработват и изпълняват съвместни проекти в граничния регион за следните български административни области на ниво NUTS III: Видин, Монтана, София /частично Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница/, Перник и Кюстендил и сръбските области - Бор, Заечар, Ниш, Пирот, Ябланица, Пчиня.


Финансовата помощ се осигурява от Програма Добросъседство между Република България и Република Сърбия и Черна гора. Насоките и формулярите за кандидатстване могат да се намерят за консултации на следния интернет адрес: www.mrrb.government.bg / секция - Актуални търгове/
Връзка към документите за кандидатстване сащо така има и от следните интернет страниците www.mier.sr.gov.yu и www.ear.eu.int.


Предложения ще се приемат до 16.00 часа (местно време) на 10 април 2006 г. на следния адрес в България: Съвместен Технически Секретариат в гр. Перник, кв. Димова махала , ул. Козлодуй 3

Свързани документи:

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1549.doc

Насоки за кандидатстване (само за информация)
309.5KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1550.doc

Анекс А - Формуляр за кандидатстване (само за информация)
318KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1566.xls

Анекс Б - Бюджет (само за информация)
34KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1551.doc

Анекс Б-1 - Инструкции за попълване на бюджета (само за информация)
60.5KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1567.xls

Анекс В - Логическа матрица (само за информация)
24KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1552.doc

Guidelines for grant applicants responding to the Call for proposals for 2004
336.5KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1553.doc

Annex A-Grant Application Form
252.5KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1554.xls

Annex B-Budget
34KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1555.doc

Annex B1 - Instructions for presentation of the Annex B - Budget
55KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1556.xls

Annex C - LogFrame
22KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1557.pdf

Annex D - Current per diem rates
14.07KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1558.doc

Annex F - Standart format PHARE CV
40.5KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1559.pdf

Annex E ІІ - General conditions
66.97KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1560.doc

Annex E - Special conditions (bulgarian side)
86.5KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1561.doc

Annex E - Special conditions (serbian side)
91.5KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1562.pdf

Annex E ІV - Contract award procedure
29.48KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1563.xls

Annex E V - Financial identification
75.5KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1564.doc

Annex E VІ - Model audit cerificate
27KB

http://www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_1565.doc

Annex E VІІ - Model promissory note
22KB


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]