Foundation for Local Government Reform
Връзки с обществеността

Цел: да се запознаят общинските специалисти по връзки с обществеността с историята, основните професионални принципи, практиката в различните сектори, ролята и гледната точка на медиите, техниките за създаване на цялостен комуникационне план на общината и основните инструменти за връзки с медиите с акцент на интервюта и пресконференции, да се запознаят с принципите на кризисният ПР

В резултат на курса участниците ще могат:

- да боравят с различните комуникационни инструменти

- да организират и провеждат интервюта и пресконференции по важни за общината теми

- да разработват общинска комуникационна стратегия

- да дефинират и разпознават кризисните ПР ситуации

- да се справят с тях

- да организират публични обсъждания по важни за обществото теми

- да правят оценка на ефективността от комуникационна кампания

Методика на обучение:

- дискусии

- ролеви игри

- работа по казуси

- работа в групи

Продължителност: три дни (24 часа)

Дати на провеждане:

Документ: Удостоверение за професионална квалификация по връзки с обществеността


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]