Foundation for Local Government Reform
Възможности за финансиране на общински проекти чрез Оперативните програми на България за периода 2007 – 2013 г. и НПРСР
Обучението е предназначено за представители на общини и общински съвети.
 
В рамките на програмата на обучението се разглеждат Оперативните програми за периода 2007 – 2013 г., както и Националната програма за развитие на селските райони, със специален акцент за възможности за кандидатстване на общините.
 
Препоръчителен брой участници: няма изискване
 
Продължителност на обучението: един ден, от 10 до 16 часа
 
Ориентировъчна цена: 897 лв. (с ДДС). Цената не включва пътни на екипа, провеждащ обучението - изчисляват се в зависимост от мястото на провеждане. 
 
За повече информация:
Николета Ефремова

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]