Foundation for Local Government Reform
Възстановете здравето на вашата организация - Практическо ръководство за лечение и превенция на корупцията в органите на местно самоуправление и в общностите

Излезе от печат наръчникът

Възстановете здравето на вашата организация

Практическо ръководство за лечение и превенция на корупцията в органите на местно самоуправление и в общностите


ЧАСТ 1 – Концепции и стратегии

Фред Фишър
Част 2

Инструменти за фасилитиране на процеса

Ана Василаче и Николе Рата


Този наръчник е преведен и издаден от Фондацията за реформа в местното самоуправление в рамките на регионалната програма “Да работим заедно”, Компонент “Малки грантове”, менажирана от Фондация “Партньори за местно развитие” (FPDL) и финансирана от Инициатива местно самоуправление на Институт Отворено общество (LGI/OSI).

Програма на Обединените нации за човешките селища, 2006

Фондация “Партньори за местно развитие”, 2006

Фондация за реформа в местното самоуправление, 2007

Всеки, който смята, че наръчникът ще подпомогне работата му, може да изпрати заявка за получаването му в свободен текст, на e-mail адрес: [email protected]

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]