Foundation for Local Government Reform
Годишен отчет 2014
В приложения файл ще намерите отчет за работата на Фондацията за реформа в местното самоуправление през 2014 г.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]