Foundation for Local Government Reform
Годишна награда на ФРМС "Община новатор '2006"

Вече 9-та година ФРМС последователно насърчава, събира, публикува и широко разпространява новаторски практики, които стимулират находчивостта и обмяната на опит в българското местно самоуправление чрез своя проект "Иновационни практики в България". Стартирал през септември 1998 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" - Будапеща и Американската агенция за международно развитие, той създава устойчив модел за събиране и разпространяване на иновационни практики в областта на местното самоуправление. От края на 2001 г. ФРМС удостоява общини и организации с Награда за иновация в различни тематични сфери на местното самоуправление. През 2002 г. ФРМС за първи път връчва Годишна награда "Община новатор".

Защо да участвам?

С всяка споделена иновационна практика Вие:

- Ставате част от най-отворената мрежа за обмен на новаторски опит между хората, носещи духа на обновлението в местното самоуправление!

- Представяте вашата общност и получавате признанието на колегите си от цяла България!

- Окуражавате другите, намирате последователи и надграждате общия успех!

- Успешно се включвате в надпреварата за Годишната награда "Община новатор 2006"!

Критерии за иновационна практика:

1. Иновативност - доколко практиката представлява прилагане на нови методи, подобрени процедури, с какво се различава и надгражда съществуващи подобни практики, дали е иновативна не само на местно, но и на национално ниво. Иновационна практика не е проведено еднократно събитие или вече осъществена и популярна инициатива в други общини, отразена в базата данни Иновационни практики на ФРМС.

2. Въздействие и устойчивост на резултатите - какви са резултатите от приложената практика и постигнатият ефект за гражданите, администрация, НПО, местната общност като цяло, устойчива ли е самата практика и как се осигурява устойчивостта й, довела ли е до спестяване на средства и ресурси.

3. Приложимост - доколко практиката е приложима в други български общини, без да се изискват големи финансови ресурси и скъпи методи и технологии, възприема ли се добре от местната общност.

4. Партньорство - доколко инициативата и приложението на практиката са резултат от партньорство и сътрудничество между общината, НПО, бизнеса и гражданите, как се осъществява партньорството и води ли до други положителни промени.Изпращайте своите иновационни практики за конкурса до:

Фондация за реформа в местното самоуправление

Надежда Самсарова

[email protected]

Ралица Вълкова

[email protected]

Очакваме Вашите иновационни практики!НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРИЗ ОБЩИНА НОВАТОР ДО СЕГА

СИЛИСТРА - ОБЩИНА НОВАТОР 2002 с принос от 18 практики

С нескрита радост и гордост получаваме уникалната статуетка. Тя представлява надграждаща се стълба и ми напомня за преодолените едно след друго предизвикателства в продължение на първите три години от мандата. И както в основата на стълбата е сферата - символ на началото, така в началото на нашите усилия бе екипът на ФРМС. Те вляха своя дух и инициативност в местното самоуправление и дадоха израз на нашето въображение, новаторство и индивидуална енергия!

Иво Андонов, кмет на Община Силистра

СЛИВЕН - ОБЩИНА НОВАТОР 2003 с принос от 45 практики

Благодаря от името на всички колеги, получили високите награди на ФРМС за едногодишните усилия на екипи от хора, които обичат своята работа и носят с отговорност дълга да работят за своите съграждани. Изпитвам гордост от това, което екипът на Община Сливен постигна, и от оценката, която ФРМС ни даде.

Иван Славов, кмет на Община Сливен

ДОБРИЧ - ОБЩИНА НОВАТОР 2004 с принос от 31 практики

Решаващи за нашия успех са професионализмът, коректността, съпричастността, които вложихме, за да докажем, че работим за ефективна промяна - за подобряване на административното обслужване на гражданите, за подобряване на условията на живот на хората, както и за създаване на условия за развитието на бизнеса в общината. Благодаря на екипа на Фондацията за реформа в местното самоуправление за коректното и ценно партньорство в полза на българските общини и вярвам, че то ще продължи със същата сила в бъдеще.

Детелина Николова, кмет на Община град Добрич

СВИЩОВ - ОБЩИНА НОВАТОР 2005 с принос от 59 практики

Чрез тази награда и тази инициатива на ФРМС ни се дава възможност за благородно състезание на иновации, които са крайно необходими за създаването на конкурентна среда в местните власти. Сигурен съм, че ще успеем да се присъединим към духа на Европейския съюз и го пожелавам на всички нас, за успеха на жителите на нашите общини, на нашата хубава България.

Станислав Благов, кмет на Община Свищов

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]