Foundation for Local Government Reform
Дистанционен курс на тема “Превенция на корупцията на местно ниво”, 16 май - 3 юли 2011 г.

Курсът беше интересен и доста полезен. Най-висока лична оценка давам на инструментите, които бяха предоставени в курса, тъй като смятам, че методологията, дори и перфектна, без наличието на точните и правилни инструменти човек (екип) не би могъл да се справи с подобен проблем.

Пламен Софрониев, Мениджър Сигурност

 

Дистанционният курс “Превенция и лечение на корупцията на местно ниво” е разработен от ФРМС и Институт за икономическа политика и се базира на стратегически 5-етапен процес, основан на концепциите за интервенция и планирана промяна, които акцентират върху “учене чрез правене”.

 

Дистанционното обучение се състои от 6 урока и Заключителен тест.

 

Курсът е 7-седмичен и ще протече във времето от 16 май до 3 юли 2011 г.

 

Всяка седмица участниците ще имат онлайн достъп до урок, до практически насочени материали, както и до старите уроци. Участниците в курса ще могат да работят по тях и офлайн. Ако поради ангажимент нямате достъп до интернет през дадена седмица, урокът който сте пропуснали, остава активен до края на периода и можете да наваксате пропуснатото.

 

Уроците са разположени във времето както следва:

1 урок: 16  - 22 май

2 урок: 23 – 29 май

3 урок: 30 май – 5 юни

4 урок: 6 -  12 юни

5 урок: 13 юни – 19 юни

6 урок: 20 - 26 юни

Заключителен тест: 27 юни – 3 юли 2011 г.

Получаване на Сертификата: до 14 юли 2011 г.

 

Всеки урок завършва с тест с 4 въпроса по темата от урока. При правилни отговори на два от въпросите участниците преминават към следващия урок. За всеки тест курсистите ще имат до три опита в рамките на по половин час.

 

Заключителният тест ще се държи в седмицата 27 юни – 3 юли 2011 г. Той се състои от 20 въпроса и при правилни отговори на 10 от тях (50%) курсът се счита за успешно завършен. За решаването му участниците ще разполагат с по три опита от по 90 минути.

 

Успешно завършилите курса ще бъдат сертифицирани от ФРМС и ще получат сертификатите си по пощата.

 

Желаещите да се включат в дистанционния курс следва да заплатят 40 лв. по банковата сметка на ФРМС и да изпратят копие на платежното нареждане на:

 

Факс: 02 976 89 30

Е-поща: [email protected]

както и попълнена Заявка за участие на [email protected]

 

не по-късно от 12 май 2011 г. (четвъртък)

 

Паралелно с този курс се провежда и дистанционен курс „Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”, 9 май – 19 юни 2011 г. Ако решите да се запишете и в двата курса, ще ползвате намаление от 10 лв. и ще следва да заплатите общо 70 лв.

 

Данни за банкова сметка на ФРМС:

BG61RZBB91551060375620

BIC RZBBBGSF

РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]