Foundation for Local Government Reform
Дистанционен курс “Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”
Този курс ще Ви помогне да се запознаете с 12-те принципа на добро управление, дефинирани в Стратегията за иновации и добро управление от Валенсия (2007) и с практически насоки за прилагането им на местно ниво.
Курсът ще се състои от 7 урока.
Първият урок е увод към проблематиката.
Всеки един от останалите ще разглежда по два от принципите на добро управление.
До всеки урок ще имате достъп онлайн в рамките на една седмица – 24х7. Освен до урока, ще имате достъп до приложения към него (добри практики) и контролен тест (5 въпроса) към материала, представен в урока.
В края на курса ще има заключителен тест към материала, представен в целия курс. До него курсистите също ще имат достъп в рамките на една седмица - 24х7.
При успешно преминаване на обучението, ще получите сертификат от ФРМС.
Това е първият дистанционен курс, който Фондацията за реформа в местното самоуправление провежда и в този смисъл е тестов.
Курсът е безплатен и е предназначен за представители на местната власт и НПО.
Дати за провеждане:
Регистрация – до 7 юли
Информация за включване в курса, 8-10юли
1 урок, 13 - 19 юли
2 урок, 20 - 26 юли
3 урок, 27 юли - 2 август
4 урок, 3 - 9 август
5 урок, 10 - 16 август
урок, 17 - 23 август
7 урок, 24 - 30 август
Заключителен тест: 31 август – 6 септември
Връчване на сертификати – втора седмица на септември 2009 г.
 
Можете да се регистрирате за курса до 7 юли 2009 г., вторник, като изпратите попълнен Регистрационен формуляр на Росица Райчева, [email protected], като в Re: (относно) изпишете:
DLM2009
Участниците в курса ще бъдат включвани по реда на пристигане на заявките.

http://www.logincee.org/dlm/?partner=1&lang=bg
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]