Foundation for Local Government Reform
Добри европейски и български практики в сферата на междуобщинското сътрудничество

Практики от Франция (1 практика), Австрия (1 практика) , Чешката Република (3 практики), Финландия (1 практика), Словакия (1 практика), Хърватия (1 практика), Румъния (1 практика), Македония (2 практики)и България (7 практики)

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]