Foundation for Local Government Reform
Добро управление на администрацията
Обучението е насочено към представители на общинска администрация и общински съветници.
 

Разглеждат се следните теми: 
- Управление на публични организации – политика за „добро управление”;
- Бюрократичните структури – тенденции за развитие и стилове на управление;
- Организационно развитие (лидерство, делегиране, работа в екип, партньорство, визия и стратегия за развитие); 
- Управление и развитие на човешките ресурси в общинските администрации: система за подбормотивациякариерно развитиеуправление спрямо целите – програми за развитие на служителите финансиране;
- Координация между местна и централна власт;
-  Лобиране;
- Междуобщинско коопериране – нормативна уредба, примери от България.

 
Препоръчителен брой участници: 25 души
 
Продължителност на обучението: един ден от 10 до 17 часа
 
Документ: в края на обучението се издава Сертификат за преминалите обучението от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС
 
Ориентировъчна цена: Цена: 847 лв. (с ДДС). Цената не включва транспорт и нощувки на екипа провеждащ обучението - изчислява се в зависимост от мястото на провеждане.

За повече информация:
Николета Ефремова
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]