Foundation for Local Government Reform
Жилищната политика: нови проблеми или нови правила

Управление и поддръжка на жилищния фонд в България:
поуки и възможности от практиката на страните членки на Европейския съюз

29 юни 2006 г. в Гранд хотел София, зала София, от 9.30 ч.

Фондацията за реформа в местното самоуправление ще проведе международна конференция Управление и поддръжка на жилищния фонд в България: поуки и възможности от практиката на страните членки на Европейския съюз , чиято цел е да представи и анализира досегашните реформи в българския жилищен сектор и международния опит в тази област, както и да даде възможност да се извлекат изводи и поуки от европейската практика.

За участие са поканени над 150 експерти, представители на централната и местната власт, на регионални и професионални асоциации, бизнес организации, банки и др.

Специалисти от Литва, Румъния, Холандия и България ще споделят опита в реформата на жилищния сектор, етажната собственост, финансиране на поддръжката на жилищния фонд:

- Европейския опит с възстановяването на високи многофамилни комплекси: изводи за България, Але Елберс, PRC Bouwcentrum, и Клаудио Ациоли, Институт за жилищна политика

- Реформите в българския жилищен сектор: досегашни постижения, роли и отговорности на различните заинтересовани страни за разрешаване на проблемите с високите многофамилни сгради, Стойчо Мотев, Национален център за териториално развитие

- Жилищната реформа и реновиране на високи многофамилни сгради в Литва, Вилма Вайкюниене, Министерство на околната среда, Република Литва

- Жилищната реформа и реновиране на високи многофамилни сгради в Румъния: стъпки към интегриране в Европейския съюз , Нико Таралунга, Институт за жилищна политика, Румъния

- Градско възстановяване и широкомащабно реновиране на високи жилищни сгради: програма Билмермиър в Амстердам, Холандия, финансирана от ЕС, Харм-Ян Елевенд, ръководител на проекта и директор планиране и градско възстановяване на район Югоизточен Амстердам

- Европейски съюз и жилищна политика. Пътят на България за получаване на финансиране от европейските фондове, Але Елберс, PRC Bouwcentrum

- Организационни и финансови механизми в подкрепа на поддръжката на жилищния фонд, Фери ван Вилгенбург, управител поддръжка на недвижими имоти, Вонард, Холандия

На участниците ще бъдат предоставени две нови издания на ФРМС:

- ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ КАК ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО, наръчник на домоуправителя, второ допълнено издание

- НАСОКИ ЗА ЕТАЖНАТА ЖИЛИЩНА СОБСТВЕНОСТ В ДЪРЖАВИТЕ В ПРЕХОД, Наръчник, ООН

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]