Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики 2005

Иновационни практики в българските общини

2005

годишен сборник

Уважаеми читатели,

Представяме ви годишен сборник с най-интересните иновационни практики на българските общини, включени в базата данни на ФРМС през 2005 г.

Базата данни с иновационни практики се изгражда вече осма година и съдържа над 760 описани иновации. Те са поместени онлайн в уеб-страницата на Фондацията, разпределени в 16 категории.

През 2005 година ФРМС проведе два тематични конкурса за иновационни практики.

В тематичния конкурс на ФРМС за иновационни практики на тема "Евроинтеграция: предоставяне на информация и реализиране на успешни европейски проекти" (май 2005 г.) се състезаваха общо 50 иновационни практики, подадени от общински специалисти, регионални асоциации на общини и неправителствени организации. Първа награда в категорията за предоставяне на информация за ЕС получи Гимназия "Свети Климент Охридски" - гр. Елхово за проекта Младо Елхово - млада Европа . Първа награда в категорията за успешни европейски проекти получи Община град Добрич в партньорство с ОУ "Христо Ботев" за практиката Община и училище работят за евроинтеграцията .

За участие в тематичния конкурс на ФРМС за иновационни практики на тема "Междуобщинско сътрудничество и обществено-частни партньорства" (септември 2005 г.) бяха получени 22 практики на български общини и техни партньори.

В категория Междуобщинско сътрудничество първо място бе присъдено на Община Мездра за практиката Общини Мездра и Враца - развитие на едно сътрудничество . В категория Обществено-частни партньорства с първо място бе отличено Сдружение "Турклуб РеМарк" и общините Троян, Априлци, Тетевен за практиката Туристически регион Балкания .

През 2005 г. ФРМС за четвърта поредна година връчи годишната награда Община новатор . Победител в Националния конкурс на ФРМС Община новатор 2005 стана Община Свищов, която подготви 59 практики за участие в Националния конкурс и която през последните години не е спирала да работи и насърчава всички свои служители и партньори към новаторски дейности. Второ място в конкурса зае Община Мездра с впечатляващия принос от 29 иновационни практики. Трето място бе присъдено на Община Сливен с представени 15 практики, осъществени в широко партньорство с граждански организации.

За периода от 1 октомври 2004 г. до 1 октомври 2005 г. базата бе обогатена със 177 практики от общински администрации, регионални асоциации, граждански и бизнес организации от 26 общини. Най-много иновации през 2005-а година са представени в областите: Международно сътрудничество и Евроинтеграция, Икономическо развитие, Публично-частни партньорства, Междуобщинско коопериране, Устойчиво развитие и околна среда, както и Административно обслужване.

Вярваме, че и през 2006-а общинските специалисти и представителите на граждански и бизнес сдружения не само ще разработват и реализират ценни идеи и проекти, но и ще ги споделят с колегите си чрез базата данни Иновационни практики на българските общини на ФРМС, като с това дадат възможност на колегите си за репликиране на най-интересните подходи и решения.

Критериите за иновационна практика са:

1. Иновативност - доколко практиката представлява прилагане на нови методи, подобрени процедури; с какво се различава и надгражда съществуващи подобни практики; дали е иновативна не само на местно, но и на национално ниво (в рамките на представените в базата данни практики);

2. Въздействие и устойчивост на резултатите - какви са резултатите от приложената практика и постигнатият ефект за гражданите, администрация, НПО, местната общност като цяло; част ли е практиката от дългосрочни целенасочени усилия (еднократното събитие не е иновационна практика); устойчива ли е самата практика и как се осигурява устойчивостта й; довела ли е до спестяване на средства и ресурси;

3. Приложимост - доколко практиката е приложима в други български общини, без да се изискват големи финансови ресурси и скъпи методи и технологии; възприема ли се добре от местната общност;

4. Партньорство - доколко инициативата и приложението на практиката са резултат от партньорство и сътрудничество между общината, НПО, бизнеса и гражданите, как се осъществява партньорството и води ли до други положителни промени.

ФРМС благодари на всички, които отделиха време и усилия и споделиха успешните практики на своите организации. Очакваме вашите практики и вашето участие в тематичните и националния конкурс на ФРМС и през 2006 година!

Гинка Капитанова,

изпълнителен директор,

ФРМС

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]