Foundation for Local Government Reform
Първа работна сесия на Междуобщински форум Болярово - Стралджа
На 19 юли 2006 г. Стралджа бе домакин на първа работна сесия на Междуобщински форум Болярово - Стралджа за решаване на сходни проблеми чрез дребномащабни инвестиции. Инициативата е част от Програма Форум , финансирана от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, реализирана от ФРМС и БолканАсист .

Първата работна среща бе на тема Проверка на възможностите за участие на двете общини в реализацията на Мярка 4.3 от Националната оперативна програма Регионално развитие . По време на форума Венелина Червенкова, старши експерт в дирекция Стратегическо програмиране на регионалната политика , МРРБ, запозна участниците с логиката и съдържанието на оперативната програма, като постави основа за бъдещата работа на форум процеса.

Чрез обща дискусия форумът потвърди конкретните възможности за общи проектни инициативи, които да бъдат част от интегрирания план за развитие на двете общини.

Крайната цел на форум процеса е Болярово и Стралджа да създадат свой общ план за развитие, в който да бъдат включени проектни идеи от взаимен интерес за двете общини в областта на физическата, социалната и бизнес инфраструктура, информационни и комуникационни технологии. Този план за действие ще има потенциална възможност за финансиране в рамките на оперативна програма Регионално развитие .

Модератор на форума бе Соня Енилова, Бургаска регионална туристическа асоциация.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]