Foundation for Local Government Reform
Обединяване на усилия и ресурси за устойчиво развитие, Сътрудничеството между общините – наръчник за практици
Издание на Програма на ООН за развитие, Регионален център за Европа и Общността на независимите държави – Братислава, 2006 г.; ФРМС, 2007
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]