Foundation for Local Government Reform
Обучение "Работа в екип"

Целева група:
Екипи на общински администрации и общински съветници

Цел на обучението:
Участниците да придобият познания относно правилата за ефективна работа в екип, да оценяват качествата на ефективно работещия екип, да определят стъпките за подготовка на работещи екипи в организацията, за която работят.

Продължителност на обучението:

ден и половина

Заявка за
провеждане на обучение


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]