Foundation for Local Government Reform
Обучение за кметове на населени места и кметски наместници ІІ модул
Обучението е предназначено за кметове на кметства, кметски наместници, секретари и служители в кметства.
 
Разглежданите теми в рамките на обучението са:
-          Задължения и правомощия на кметовете на кметства по Закона за опазване на селскостопанското имущество;
-          Проблеми, свързани с опазването на околната среда. Възможности за прилагане на мерки по Закона за опазване на околната среда от кметовете на кметства и кметските наместници;
-          Общ поглед върху Закона за обществените поръчки и Наредбата за неговото прилагане;
-          Бюджет и финанси – законови задължения и възможности за участие на кметовете на кметства и кметските наместници в бюджетния процес;
-          Връзки с медиите и възможности за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво
 
Продължителност на обучението: един ден, от 10 до 16 часа
 
Препоръчителен брой участници: до 40 души
 
Документ: Участниците, преминали обучението, получават Сертификат от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС
 
Ориентировъчна цена: 699 лв. (с ДДС). Цената не включва транспорт и нощувки на екипа, провеждащ обучението - изчислява се в зависимост от мястото на провеждане.
 
За повече информация:
Николета Ефремова
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]