Foundation for Local Government Reform
Обучение за кметове на населени места и кметски наместници І модул
Обучението е предназначено за кметове на кметства, кметски наместници, секретари и служители в кметства.
 
В рамките на програмата на обучението се разглеждат:
-         Нормативни актове, регламентиращи териториалното устройство и местното самоуправление в Република България;
-         Правомощия на кметовете на населени места и кметски наместници;
-         Задължения и правомощия на кметовете на кметства и кметските наместници по гражданската регистрация и военния отчет;
-         Правомощия на кметовете на кметства според Закона за МВР;
-         Задължения на кметовете и кметските наместници по призоваването, съгласно ГПК, НПК и ДПК;
-         Правомощия и задължения на кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
 
Продължителност на обучението: един ден, от 10 до 16 часа
 
Препоръчителен брой участници: до 40 души
 
Документ: Участниците, преминали обучението, получават Сертификат от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС
 
Ориентировъчна цена: 699 лв. (с ДДС). Цената не включва транспорт и нощувки на екипа, провеждащ обучението - изчислява се в зависимост от мястото на провеждане.
 
За повече информация:
Николета Ефремова

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]