Foundation for Local Government Reform
Обучение за общински съветници – ориентационно

 

Обучението е предназначено е за съветниците на конкретен общински съвет.
 
Разглеждат се следните теми:
  • Законодателна рамка на местното самоуправление;
  • Правомощия и задължения на общинските съвети по отношение на общинските дейности и услуги;
  • Общинска собственост;
  • Общински финанси и бюджет.
 
Препоръчителен брой участници: няма изискване
 
Продължителност на обучението: един ден, от 10 до 16 часа
 
Ориентировъчна цена: 792 лв. (с ДДС).
 
Цената не включва транспорт и нощувки на екипа, провеждащ обучението - изчисляват се в зависимост от мястото на провеждане.

За повече информация:
Николета Ефремова
[email protected]
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]