Foundation for Local Government Reform
Обучение „Работа в екип”
Обучението е предназначено за екипи на общински администрации и общински съветници.
 
Основна цел на обучението е участниците да придобият познания относно правилата за ефективна работа в екип, да оценяват качествата на ефективно работещия екип, да определят стъпките за подготовка на работещи екипи в администрацията, за която работят.
 
Препоръчителен брой участници: 20 души
 
Продължителност на обучението: два дни (от обяд до обяд)
 
Документ: издава се Сертификат за преминато обучение от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС
 
Цена: 1499 лева (с ДДС). Цената не включва пътни на екипа, провеждащ обучението - изчисляват се в зависимост от мястото на провеждане. 


За повече информация:
Николета Ефремова
[email protected]

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]