Foundation for Local Government Reform
Обучителни курсове за ромски деца

Обучителни курсове за ромски деца

Марин Маринов,

Фондация за регионално развитие Рома - Пловдив

Фондация за регионално развитие Рома - Пловдив стартира през 1995 г. проект Бюро за самопомощ - Столипиново , което работи в три направления:

социални дейности;

трудова заетост и икономически инициативи;

образование.

Приоритетна област, в която Бюрото разработва нови практики, е образованието.

1. Летни подготвителни курсове за деца с минимално ниво на владеене на български език.

Това са курсове с продължителност 2 месеца през летния период за деца на 6 г., които слабо владеят български език. Целта на курсовете е да се създадат възможности за равен старт чрез усилено изучаване на български език. В летните курсове се включват деца, които не са посещавали детски учебни заведения по различни причини. Програмата, по която се обучават, е специална програма за социализация на деца в неравностойно социално положение на д-р Ирина Колева. Необходимите консумативи, нагледни материали, дидактични и други игри, се осигуряват от Бюрото. На децата са осигурени закуска и обяд. Първият курс беше проведен през лятото на 1997 г. със 60 деца. Те бяха обучавани в три групи. Във всяка група имаше по един помощник-учител с малцинствен произход. В една от групите самата учителка беше от същата етническа група - Цонка Драганова, завършила в ПУ П. Хилендарски . Присъствието на човек, който разбира и говори езика на децата, се оказа решаващ фактор за успеха на курсовете. Тези помощник-учители се явяваха в ролята не на обикновени преводачи, а на посредници, които улесняват общуването между учителя и децата. Присъствието им внасяше в групата спокойствие и сигурност. Вторият курс обучи 20 деца по същата програма и при същите условия. От първите 60, 53 вече са във втори клас и много добре се справят в училище, дори в някои случаи по-добре от останалите деца. От втория курс 18 деца успешно завършиха първи клас и отзивите за тях от учителите в началните училища са същите.

Всички деца при постъпването си в курса знаеха много ограничен брой думи на български език и в началото използваха дори жестове и мимики. Постепенно, с изключително много труд и нагледни средства, децата започнаха да броят до десет, да пишат цифрите до 5, да изговарят буквите правилно. В края на курса за тържествата по случай изпращането им в първи клас, те рецитираха стихчета, пееха песни и си служеха с елементарни математически и други понятия. Развитието на децата се следи; то доказва ефекта от курсовете, но показател за ефективността е и огромният интерес от страна на родителите за включване на децата им в курсовете. Идеята за бъдещата работа е този курс да увеличи продължителността си - от двумесечен през лятото, да се превърне в целогодишен курс на обучение и подготовка на такива деца за първи клас.

2. 2. Курсове за ранна образователна мотивация

За втора година успешно се развива инициатива, наречена Ранна образователна мотивация . Тъй като в квартала началните училища са отделени от основните, се появява проблем с продължаването на образованието на децата след 4 клас. Проблем е разстоянието от едното до другото училище и новите учители, както и новата обстановка. Ранна образователна мотивация представлява поредица от посещения по график на учениците от 4 клас в часовете на паралелките от 6-8 клас в СОУ Н. Геров . Посещенията са в три направления - спорт, музика и изкуство, професионални обучения - металообработване, дървообработване, шев и кройка. Децата наблюдават и, където е възможно, участват в заниманията на по-големите ученици. Накрая на инициативата се организират изложби от предметите, направени от децата. Организират се съвместни състезания, футболни турнири и др. В резултат на посещенията се повиши посещаемостта в часовете, защото се случва нещо различно по-интересно за учениците. Освен това над 70% от учениците се ориентират именно към това училище и няма нито едно дете, което след анкетирането да е отговорило, че няма да продължи да учи в пети клас. Пътят до другото училище става познат за децата, вече не е проблем изминаването на разстоянието до него. Учителите, персоналът, директорът и цялата обстановка не са нещо ново и непознато и се очакват с нетърпение за новата учебна година. Първата година участваха 200 деца, от тях 161 са се записали в 5 клас още в деня на получаване на свидетелствата. Втората година се включиха 230 деца и по резултатите от анкетите 212 от тях ще се запишат в СОУ Н. Геров . Няма нито едно дете, което да не продължава да учи.

Тези два обучителни курса помогнаха много за приобщаването на ромските деца към новата и етнически разнородна училищна среда. По този начин децата получиха самочувствие и мотивация за предстоящия учебен процес.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]