Foundation for Local Government Reform
Отзиви 2.0
28 април 2010

Дистанционният курс на ФРМС “Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”, 17 март - 5 май 2010 г., е към своя край. До този момент всички участници се справят отлично.

Ето какво ни написаха участници в курса:

Г-жа Здравка Сиракова:

Поздравления за Учебния център на ФРМС за добре подготвените уроци за курса "Прилагане принципите на добро управление на местно ниво". Най-голямата полза от курса, смятам, е не дори получените знания и сертификата, а това че завършилите ще разполагат и в бъдеще с добре подготвените уроци с подходящите инструментите и примери - добри практики, в това число чуждестранни, за прилагане на всеки един от принципите за добро управление.

Благодаря и за това, че уроците, тестовете, в това число и заключителния, бяха публикувани с оглед заетостта на участниците, което прави възможно завършването на курса от всеки, дори и при промени в работния му график.

Г-жа Христина  Карамфилова:

Благодаря на Учебния център на ФРМС за добре подготвените уроци за курса "Прилагане принципите на добро управление на местно ниво". Изключително полезни и интересни за мен бяха добрите практики, включени в уроците, както и самите уроци. Самият курс беше съобразен с факта, че участниците са работещи лица и по никакъв начин не е попречил на работния ми график. Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]