Foundation for Local Government Reform
ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТИ - Стратегическа цел 4

ФРМС има дългогодишен опит в управлението на фондове за подкрепа на проекти на общини и нестопански организации на конкурсен принцип, като укрепва техния капацитет чрез експертно съдействие при реализацията на проектите.

 

ФРМС ПРЕДЛАГА:
> консултации по разработване, оценка и управление на общински и НПО проектиЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Ирена Бонева
тел.: (02) 976 89 37
е-поща: iboneva [at] flgr.bg

 

 

 Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]