Foundation for Local Government Reform
Правни коментари

Анализ на прилагането на
Закона за регионалното развитие


2002

56 въпроса по ТСУ, проектиране и строителство

арх. Антон Каравелов, 1998Закон за местните данъци и такси. Коментар

Аксения Монова, 1998
Правен режим на концесиите по
Закона за общинската собственост


Екатерина Матеева, 1997

Законът за общинската собственост - коментари и наредби
Екатерина Матеева, 1996Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]