Foundation for Local Government Reform
Превенция на корупцията на местно ниво, 9 март - 30 април 2012 г.

Дистанционният курс “Превенция и лечение на корупцията на местно ниво” е разработен от ФРМС и Институт за икономическа политика и се базира на стратегически 5-етапен процес, основан на концепциите за интервенция и планирана промяна, които акцентират върху “учене чрез правене”.

Курсът е предназначен за представители на местните власти, на НПО и читалища, журналисти, студенти по специалността „публична администрация” и „журналистика”, представители на бизнеса, които имат интерес да работят с общините и на местно ниво.

Курсът е 7-седмичен и ще протече във времето от 9 март до 30 април 2012 г.

Дистанционното обучение се състои от 6 урока и Заключителен тест.

Всяка седмица участниците ще имат онлайн достъп 24 х 7 до урок и практически насочени материали, както и до старите уроци. Участниците в курса ще могат да работят по тях и офлайн. Ако поради ангажимент нямате достъп до интернет през дадена седмица, урокът който сте пропуснали, остава активен до края на периода и можете да наваксате пропуснатото.

Уроците са разположени във времето както следва:

1 урок: 9 – 15 март

2 урок: 16 – 22 март

3 урок: 23 март – 29 март

4 урок: 30 март – 5 април

5 урок: 6 – 12 април

13 – 16 април – Великденски празници

6 урок: 17 – 23 април

Заключителен тест: 24 – 30 април 2012 г.

Всеки урок завършва с тест с 4 въпроса по темата от урока. При правилни отговори на два от въпросите участниците преминават към следващия урок. За всеки тест курсистите ще имат до три опита в рамките на по половин час. (Вземаме пред вид възможно прекъсване на интернет връзката.)

Заключителният тест ще се държи в седмицата 24 – 30 април 2012 г.. Той се състои от 20 въпроса и при правилни отговори на 10 от тях (50%) курсът се счита за успешно завършен. За решаването му участниците ще разполагат с по три опита от по 90 минути.

Успешно завършилите курса ще бъдат сертифицирани от ФРМС и ще получат сертификатите си по пощата. Получаване на Сертификата: до 10 дни след приключване на курса.

Желаещите да се включат в дистанционния курс следва да заплатят 40 лв. по банковата сметка на ФРМС и да изпратят копие на платежното нареждане на:

Факс: 02 976 89 30

Е-поща: [email protected]

както и попълнена Заявка за участие на [email protected]

не по-късно от 8 март 2012 г. (четвъртък)

Паралелно с този курс се провежда и дистанционен курс „Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”, 9 март до 23 април 2012 г. Ако решите да се запишете и в двата курса, ще ползвате намаление от 10 лв. и ще следва да заплатите общо 70 лв.

Данни за банкова сметка на ФРМС:

BG61RZBB91551060375620

BIC RZBBBGSF

РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

След записването Ви в курса ще получите подробни указания за достъп до страницата на курса.

 

Курсът беше интересен и доста полезен. Най-висока лична оценка давам на инструментите, които бяха предоставени в курса, тъй като смятам, че методологията, дори и перфектна, без наличието на точните и правилни инструменти човек (екип) не би могъл да се справи с подобен проблем.

 

Пламен Софрониев, Мениджър Сигурност

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]